top of page
malluxe banner -01.jpg

【瑞士Peau Guérir貝爾斯 呈獻】《Girls傾》 EP10 林佩琪&陳紫芊&何天嵐&Elyse 女神的恐怖撞鬼經歷EP2



又到咗Girls傾嘅時間喇❤️繼續同大家講吓親身經歷嘅靈異事件🥶今集又有好多恐怖嘅故事要同大家分享🥶佢哋遇到嘅靈異事件真係越嚟越恐怖呀!有個人撞鬼之後仲即刻辭職😖有女神仲見過無樣嘅「冬菇頭」髮型嘅鬼⋯⋯仲話就係佩琪個「冬菇頭」髮型😨笑死我哋喇🤣到底女神們仲有啲咩撞鬼經歷呢?即刻睇吓林佩琪、陳紫芊、何天嵐同Elyse有咩講先~

Elsie不是很陰和不吸鬼,但她的朋友就經歷過撞鬼!她朋友是在香港酒店的辦公室看到,有時他們要加班,晚上大概12點還在辦公室的,然後突然聽到有些東西突然動掉下來,但不是動得很多,可能只是風吹到,那個人也沒有為意,但好像是看到很遠有個黑色的影,類似是頭髮的物體但沒有身,那個人就嚇到走了,好像是一個女同事來的。最後她就跟老公說就不想回這份工,想轉工!因為撞鬼所以不想做,看來真的恐怖到難以形容!酒店的確比較猛鬼!


網上圖片

佩琪又要來說一個超級恐怖的親身經歷了!她以前經常很晚才回家,可能吃完早餐早上六、七點才回家,她家人當時去了旅行 全屋只有她一個人。睡覺的時候她動不到,慢慢就聽到她家中走廊裏面有搖鈴一直也在搖,一直搖到她房間,佩琪一直開眼的,然後真的看到有人走進來,但她近視和散光很深,只是看到一團東西,然後再閉上眼,再開眼的時候就看到影像就是對著她望了過來!佩琪跟同事去了廟街那邊找了一間店舖跟他們說這件事,然後他給了她好像符的東西叫她放在枕頭底,當晚她就這樣做,但怎了真的連續幾晚好像發夢一樣,發同一件事的夢那一個情景,同一個情景連續發了好幾晚!後來她乾媽給了她一個三角形的符就沒有事了。


網上圖片

Elyse小學放學後經常會在公園偷玩,有一次晚上她經過天橋的位置,旁邊有間學校,學校出面是沒有椅子,沒有什麼能坐的東西,她看到這個位置有一把頭髮長到地下穿着紅色衫的這樣看着她!很像那些真實的鬼片,Elyse沒有看到她有沒有樣!然後她衝回家跟弟弟說,她叫弟弟出去睇,但當時媽媽就說她瘋了,看到鬼還叫弟弟出外看!但她弟弟出去看的時候好像已經不在了。


Wren試過去一間酒店,那間套房很大間,她跟朋友分開住另一間房,其實她進那間房已經感覺到有些東西以及感覺到不舒服,當時逛完街回去自己沖涼便睡覺 ,躺在床上感覺很不舒服就周圍看着,她看到一個吊頸的人在窗簾那邊!

她心想不要搞她吧,因為她很累!然後她就把頭別去另一邊,但她還是看感覺到開始越來越實在,那個靈體有實物的感覺,然後Wren就很累所以不理了!立即睡覺!

Comments


bottom of page