top of page
malluxe banner -01.jpg

健康飲食身體好 早午晚三餐邊餐最重要?香港人生活壓力大😪工時又長🥱成日都會有「食唔定時」嘅問題出現,又或者每餐食少少,咬個包就算喇😱咁樣好唔健康㗎😱其實一日三餐,究竟早餐、午餐同晚餐邊一餐係重要啲呢?我哋想身體健康就要從飲食習慣去入手☝🏻我哋一齊嚟睇吓啦😆


我們經常聽到別人說吃早餐是很重要的,到底為什麼呢?2018年就有研究指出不吃早餐如何影響疾病風險,包括肥胖、糖尿病和冠心病。該研究觀察了不吃早餐是否會降低飲食質量並產生不健康的習慣,例如吸煙和缺乏體育鍛煉。


早餐是啟動新陳代謝的關鍵,牛津糖尿病、內分泌和代謝中心代謝醫學教授 Fredrik Karpe 認為為了讓其他組織對食物攝入做出良好反應,你需要一個初始觸發因素,包括碳水化合物對胰島素的反應。早餐還與改善大腦功能有關,包括注意力和語言。同時,早上起床的時候,我們的血糖水平是很低的,所以一定要吃點東西,否則會令到自己不夠精神。


Photo by Brooke Lark on Unsplash

雖然早餐很重要,但早餐不是我們應該吃的唯一一頓飯。最近發表在《循環》雜誌上的一項研究發現,不吃午餐的青少年的飲食質量較低。研究指出有不吃午餐的受訪者的蔬菜、水果、乳製品和蛋白質的總體攝入量明顯較低,他們更傾向於選擇含有空熱量的食物,包括固體脂肪、酒精和添加糖。而且,在吃完午餐後大約一小時會產生困倦的感覺。


Photo by Sander Dalhuisen on Unsplash

至於晚餐,晚餐也很重要,因為在許多家庭聚餐的家庭中,它是一天中唯一的一餐。但其實這是不太健康的。很多時候,我們很晚才吃晚飯,然後與睡眠質量差、消化不良和多夢多夢作鬥爭。越夜的時間吃晚餐,我們的消化能力就會變得越來越弱,在七點之前吃晚飯並在兩到三個小時內吃完是保持清淡、健康和睡個好覺的最佳方式,但很多人都要返夜班,所以未必達到這個目標。


Photo by Madie Hamilton on Unsplash

如果我們與壓力和焦慮作鬥爭,那麼一天中的每一餐都對我們如何度過難關至關重要。吃是我們人類生存的重要組成部分,我們選擇吃的時間會影響消化、吸收和新陳代謝。到底那一餐是比較重要呢?其實每一餐飯對我們來說都是很重要的,每餐都可以帶來特定的健康益處。我們要注意的是每一餐的食物是什麼,選擇高質量的食物,包括蛋白質、水果、蔬菜、乳製品、堅果和穀物,這些食物有益於健康並降低患代謝性疾病的風險。

Comments


bottom of page