top of page
malluxe banner -01.jpg

比特幣令你賺桶金定蝕獲金?

英國金融行為監管局發出警告?
近日,比特幣又再次成為焦點,傳比特幣將會暴跌,投資者將要面臨輸錢嘅情況,事件嚴重到連英國金融行為監管局都要同大家講叫比特幣嘅投資者做定一個心理準備,因為投資者有機會會輸清光!!?


Photo by Bermix Studio on Unsplash

首先,先講解一下什麼是比特幣。它是一種按市值計算,在2009年推出,是世界上最大的加密貨幣,亦即是虛擬貨幣。比特幣跟法定貨幣完全不一樣,它是通過使用稱「區塊鏈」的去中心化分類帳系統來創建、分發、交易和存儲的。那麼,比特幣是如何計算?比特幣價格是以每枚硬幣作單位。其實比特幣是最早獲得廣泛普及和成功的加密貨幣。


(圖片來源:網上圖片)

2017年,荷蘭有一家人把房子、汽車、衣服等東西變賣,「瞓身」投資比特幣,之後一家五口就去環遊世界,而他們全程都是以比特幣來交易,即是以比特幣來環遊世界,被喻為「比特幣家族」。上月(12月)爸爸Didi Taihuttu則透露他們至今已遊歷了40個國家和地區,他說:「因為愛冒險,所以才以比特幣作長遠投資。」他在2017年買入比特幣,當時的價格是900美元,雖然中間比特幣的價格曾下跌,但他竟大手繼續買更多比特幣,因為他相信比特幣的前景將會更好。

Photo by Jürg Kradolfer on Unsplash

不過,買比特幣成功的例子只有少數,同月(12月)就有報道指出中國遼寧省大連有名男子因為炒比特幣而炒輸了二千萬人民幣,更發生了慘痛案件,其實這位鄭姓的男子一直以投資比特幣而賺了很多錢,但因為虛擬貨幣的價格比較波動,他亦「沉迷」在比特幣的世界裡,沒有預計到投資的風險,所以虧損大量金錢,他更用刀殺了女兒,然後與妻子雙雙跳海,不過該男子則獲救。
在本月8日,比特幣的價值曾創新高,上升到約41000美元。但在11日則跌至最低約31000美元,而比特幣在疫情爆發初期,曾跌到4000美元,在這個金融市場有很飄忽不定的情況下,各位投資者要再三考慮是否投資比特幣。


英國金融行為監管局(FCA)則就此事件作回應,「FCA意識到一些公司正在提供對加密資產的投資,或與加密資產相關的貸款或投資,這些投資有望帶來高回報。投資加密資產或與之相關的投資和貸款通常涉及以投資者的錢承擔很高的風險。如果消費者在這些類型的產品上進行投資,他們應該準備賠掉所有的錢。」要英國金融行為監管局「親自」警告,看來投資者真的要好好考慮一下。


(圖片來源:網上圖片)

此外,FCA亦指出虛擬貨幣投資產品的5大風險,包括以下五點:


1. 並沒有反洗錢要求以外的法規監管,無法保護投資者

2. 虛擬貨幣的價值會有很大的波動

3. 投資產品的資料會較為複雜,投資者無法保證虛擬貨幣是否能收到現金

4. 可能要付其他費用,例如手續費

5. 企業有機會誇大回報和低估風險


這段時間比特幣的價格都是很不穩定的,所有的投資都有其風險,各位應該要自行做一個風險的評估,亦不要過份沉迷,免得之後「血本無歸」。

Comments


bottom of page